Over de vereniging

De Vereniging Ondernemende Advocaten Utrecht (VOAU) heeft als doel het bevorderen en onderhouden van contacten tussen ondernemende advocaten werkzaam in het arrondissement Midden-Nederland. De vereniging beoogt haar doel te bereiken onder meer door het organiseren van activiteiten en het bieden van een platform, opdat leden op een prettige en informele manier kennis en informatie kunnen uitwisselen over alles dat verband houdt met de advocatuur in brede zin, met name vanuit het perspectief van de advocaat als ondernemer.

De leden van de VOAU hebben zich grotendeels gespecialiseerd in een bepaald deel van het recht. Daarbij is er onderling tussen de leden een grote diversiteit. De bijeenkomsten van de VOAU zijn gericht op het zijn van ondernemer en rechtsgebied overstijgende activiteiten, gecombineerd met gezelligheid: dat is waar de VOAU voor staat en in uitblinkt.

De VOAU organiseert in de praktijk onder meer geanimeerde en interessante bedrijfsbezoeken, kantoorbezoeken, lezingen en borrels. Vanwege de uiteenlopende rechtsgebieden en specialisaties van de leden biedt de VOAU in beginsel geen juridische ontwikkeling aan.

Een advocaat kan lid worden van de VOAU als hij of zij voldoet aan de volgende voorwaarden.

De vereniging staat open voor advocaten in het arrondissement Midden-Nederland.

De leden van de vereniging dienen een bepaalde mate van ervaring te hebben. Dit wordt weerspiegeld in de lidmaatschapsvoorwaarden dat de advocaat de beroepsopleiding heeft afgerond en ten minste dertig jaar oud is.

De vereniging richt zich op advocaten die ondernemer zijn. Daarom geldt als voorwaarde voor lidmaatschap dat de advocaat (mede)eigenaar is van een advocatenkantoor of ondernemersrisico draagt bij de uitoefening van het beroep van advocaat.

De dynamiek van een klein of middelklein kantoor is beduidend anders dan bij een groot kantoor. Om de onderlinge uitwisseling tussen de leden optimaal te houden, geldt als statutaire grens dat een advocaat-lid zijn werkzaamheden uitoefent op een kantoor met een omvang van maximaal 12 advocaten/fee-earners.

Indien een advocaat voldoet aan drie van de vijf voormelde lidmaatschapsvoorwaarden – en naar verwachting binnen afzienbare tijd zal voldoen aan alle vijf voorwaarden – kan hij of zij weliswaar nog geen gewoon lid worden, maar wel al aspirant lid.

Geïnteresseerde potentiële leden kunnen laagdrempelig kennis maken met de vereniging. Het bijwonen van een of twee bijeenkomsten kan zonder verdere verplichtingen. Stuur hiervoor een kort mailtje aan het bestuur, zie de contact pagina.